Offer Category: แอพกู้เงิน

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ

  ขอสมัครทันที


  สมัครหลายบริษัทเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินกู้  ก่อนที่จะพาผู้อ่านทุกท่านไปทำความรู้จักกับแอพกู้เงินด่วน ตลอดจนแอพเงินด่วนถูกกฎหมาย 2565 การกู้เงินผ่านแอพ และแอพกู้เงินออนไลน์ จะขอพาทุกท่านมาทำความเข้าใจกับการกู้ยืมเงินก่อนว่ามีความหมายว่าอย่างไร

  การกู้ยืมเงิน คืออะไร?

  การกู้เงินจากธนาคาร หรือแม้กระทั่งการกู้เงินในแอพจากแอพเงินด่วนถูกกฎหมาย 2566 แอพเงินด่วนถูกกฎหมาย เงินผ่านแอพ แอพกู้เงินได้จริง แอพกู้เงินออนไลน์ ทั้งแบบกู้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายแบบไม่เร่งด่วน รวมถึงกู้เงินฉุกเฉิน ล้วนมาจากพื้นฐานวิธีการเดียวกันของขั้นตอนของการกู้ยืมเงิน 

  การกู้ยืมเงิน หรือกู้เงินฉุกเฉิน เรียกให้เข้าใจกันง่ายๆ ก็คือ “การยืม” โดยการยืมเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำสัญญาที่มีบุคคล 2 ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ “ผู้ให้ยืม” และ“ผู้ยืม” โดยหากเปรียบเทียบกับการกู้ยืมเงินจากธนาคารแล้ว ธนาคารนั้นเปรียบเสมือนผู้ให้ยืม หรือก็คือการให้สินเชื่อ และผู้ที่ต้องการกู้เงินจากธนาคารเป็นผู้ยืม โดยแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินจะมีการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งผู้ขอกู้เงินควรทำการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ดีก่อน

  สัญญายืมเป็นสัญญาที่ผู้ยืมต้องทำการตกลงว่าจะส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมมาแก่ผู้ให้ยืมเมื่อได้ใช้เสร็จแล้ว หรือถ้าพูดในลักษณะของการยืมเงิน คือผู้ยืมให้สัญญาว่าจะทำการคืนเงินให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินให้ครบตามจำนวน ซึ่งจะต่างจากการให้ยืมของทั่วไปคือสามารถแบ่งคืนหรือแบ่งชำระได้ แต่ก็ต้องชำระดอกเบี้ยคืนแก่ผู้ให้กู้ยืม

  หากกล่าวถึงประเภทของสัญญายืม สามารถแบ่งประเภทของสัญญายืมได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สัญญายืมใช้คงรูป และสัญญายืมใช้สิ้นเปลือง โดยการกู้ยืมเงินนั้นจัดอยู่ในประเภทที่สอง กล่าวคือ สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง โดยปัจจุบันได้มีการยืมเงินในรูปแบบใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นตัวเลือกในช่องทางออนไลน์ หรือที่เรียกว่าแอพกู้เงินด่วน แอพกู้เงินออนไลน์ หรือ แอพเงินด่วนถูกกฎหมาย 2566 นั่นเอง

  สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง คืออะไร?

  การกู้เงินจากธนาคาร รวมถึงแอปยืมเงินด่วนแอพกู้เงินออนไลน์ หรือกู้เงินในแอพ เป็นรูปแบบหนึ่งของการกู้ยืมเงินในรูปแบบสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองทั้งสิ้น กล่าวคือ ผู้ยืมได้ทำการตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินประเภทเงินนี้ ในรูปแบบของประเภท ชนิดและปริมาณที่เหมือนกับตอนระบุในสัญญา โดยสัญญากู้ยืมเงินนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ยืมส่งมอบเงินคืนตามที่กำหนดในเงื่อนไขสัญญา ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นการยื่นกู้ธนาคาร ผู้ยืม หรือผู้กู้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายจากธนาคารต้องศึกษาวิธีกู้เงินธนาคาร และขั้นตอนของการทำสัญญากู้เงินถูกกฎหมายกับธนาคาร ตลอดจนศึกษาถึงสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายธนาคารไหนมีเงื่อนไขในการอนุมัติอย่างไร

  ในส่วนของดอกเบี้ยนั้น การกู้ยืมเงินจากแอพกู้เงินด่วน หรือแอพกู้เงินออนไลน์ จะมีกำหนดดอกเบี้ยในการกู้ยืมในสัญญาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่เงื่อนไขที่แอพกำหนดขึ้น ซึ่งก็จะมีการเรียกชำระหนี้เป็นเดือน ๆ คล้ายกับการกู้เงินจากสถาบันการเงิน 

  เงินกู้ คืออะไร?

  เมื่อรู้จักกับคำว่าเงินกู้กันแล้ว ต่อไปเราจะมาขยายความคำว่า เงินกู้ กันบ้าง เงินกู้ หมายถึง เงินที่ผู้กู้ทำการขอยืมไปในปริมาณ และ/หรือจำนวนหนึ่งผ่านการทำสัญญากับผู้ให้กู้ หรือผู้ให้สินเชื่อ โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาที่ระบุระยะเวลาที่ต้องชำระเงินที่กู้มา หรือหนี้อย่างชัดเจน และมีข้อตกลงกันว่าจะผ่อนชำระเงินเป็นงวดๆ หรือจะจ่ายเต็มจำนวนเลยก็แล้วแต่สัญญาการกู้เงิน ทั้งนี้ผู้ให้กู้มีสิทธิที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยได้ในอัตราที่ตกลงกันไว้ แต่ไม่เกินในระดับที่กฎหมายกำหนดที่ร้อยละ 15 โดยจำนวนเงินที่ให้กู้จะมีมูลค่ามากหรือน้อยนั้น จะขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ของผู้กู้เงินด่วนถูกกฎหมายที่นำมาค้ำประกันในการทำสัญญากู้เงิน กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน การกู้เงินนั้น ๆ จะมีดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าในระดับสินเชื่อที่มีหลักประกันทั่ว ๆ ไป เนื่องจากเป็นการขอยืมที่มีความเสี่ยงสูงนั่นเอง ซึ่งปัจจุบันเงินกู้นั้นไม่ได้มีแค่ในระบบออฟไลน์อย่างเดียวเหมือนในอดีต แต่ปัจจุบันสามารถกู้เงินออนไลน์ได้จริง ผ่านแอพกู้เงินออนไลน์ ซึ่งค่อนข้างสะดวกรวดเร็วมาก ๆ แต่ทั้งนี้แอพกู้เงินด่วนนั้น จะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการกู้เงินในแอพต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลแอพที่มีความน่าเชื่อถือ มิเช่นนั้นจะถูกหลอกโดยมิจฉาชีพหรือเป็นแอพผิดกฎหมายได้ง่ายๆ

  วิธีสังเกตแอพกู้เงินออนไลน์ผิดกฎหมาย

  ก่อนจะเข้าสู่ส่วนของการแนะนำข้อมูลแอพสำหรับกู้เงินฉุกเฉินในช่องทางออนไลน์ ที่แนะนำในปี 2566 หรือในปี 2023 นี้ ทางเราขอส่งต่อวิธีสังเกตแอพกู้เงินด่วนที่ไม่น่าไว้วางใจมาแชร์กับทุกท่านก่อน จะได้ไม่โดนหลอกลวงขอข้อมูล หรือหลงไปสมัครแอพกู้เงินออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจนำมาสู่การเสียเงินอย่างสูญเปล่า สำหรับผู้ที่ต้องการเงิน หรือ ผู้ที่อยากลองใช้แอพเงินด่วนถูกกฎหมาย 2566 จำเป็นต้องทำการตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ก่อนทำการสมัครกู้เงินฉุกเฉิน หรือเงินในแอพ

  อย่างแรกเลยก็คือ การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับแอพกู้เงินด่วนนั้น ๆ ว่าเป็นแอพกู้เงินได้จริงหรือไม่ โดยพิจารณาได้จากบริษัทที่แอพนั้น ๆ ได้ทำขึ้น และตรวจสอบให้ดีว่าเป็นแอพกู้เงินออนไลน์หรือเว็ปไซต์ให้บริการปล่อยสินเชื่อออนไลน์ที่ได้รับการกำหับดูแลจากสถาบันการเงิน หรือธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ซึ่งสามารถทำการตรวจสอบจากประวัติองค์กรหรือบริษัทนั้น ๆ ที่เสนอให้บริการกู้เงินฉุกเฉิน

  นอกจากนี้ยังมีวิธีการตรวจสอบแอพเงินด่วนถูกกฎหมาย 2566 ง่าย ๆ คือ การเอาชื่อบริษัทปล่อยเงินกู้นั้นไปหาหมายเลขจดทะเบียนบริษัท เพื่อตรวจสอบว่ามีบริษัทนี้อยู่จริงหรือไม่ หรืออาจจะลองค้นหาจากหมายเลขโทรศัพท์จากแอพหรือเว็ปไซต์ดูเทียบกับข้อมูลบริษัทที่จดทะเบียนไว้ว่าเป็นหมายเลขเดียวกันหรือไม่

  แอพกู้เงินถูกกฎหมาย

  หลังจากที่ได้รู้จักกับวิธีสังเกตแอพกู้เงินออนไลน์กันแล้ว หลาย ๆ ท่านคงอยากทราบว่าในปี 2566 หรือปี 2023 นี้ มีแอพกู้เงินได้จริงอะไรบ้างที่น่าสนใจ และสามารถให้กู้เงินฉุกเฉินได้ง่าย ๆ ทางเราได้ทำการรวบรวมข้อมูลแอพที่สามารถกู้เงินออนไลน์ได้จริง และเป็นแอพเงินด่วนถูกกฎหมาย 2565 พร้อมกับเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยและการอนุมัติมาให้แล้วดังนี้

  แอพกู้เงินถูกกฎหมาย : LINE BK

  เริ่มต้นที่ข้อมูลแอพ LINE BK ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแพลตฟอร์มในโลกโซเชียลทางออนไลน์ กล่าวคือ เป็นบริการทางการเงินโดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านธนาคาร (Social Banking) เจ้าแรกของเมืองไทยที่กู้เงินออนไลน์ได้จริง

  โดยLINE BK ถือว่าเป็นผู้ให้บริการ Social Banking เต็มรูปแบบ ที่ให้บริการทางการเงินทั้งในเรื่องของการโอน ออม ยืม จ่ายได้ผ่านการใช้แอพไลน์ ซึ่งการยืมเงินผ่าน LINE BK ทำได้ง่ายมากๆ และยังให้วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 800,000 บาท อีกทั้งอนุมัติเร็วภายใน 10 นาที ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นพนักงานประจำก็สามารถสมัครขอยืมเงินได้ เพียงแค่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

  LINE BK เป็นแอพที่โดดเด่นด้วยบริการสินเชื่อผ่านแอพถูกกฎหมายของไลน์ที่คุณสามารถสมัครได้อย่างง่ายดาย โดยปัจจุบันสินเชื่อแอพกู้เงินถูกกฎหมายที่ LINE BK มีให้บริการนั้นมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

  Credit Line ของแอพกู้เงินถูกกฎหมาย LINE BK

  วงเงินด่วนพร้อมใช้ให้ยืมสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 ถึง 60 ปี โดยบุคคลนั้นต้องมีบัญชีเงินฝาก LINE BK และมีรายได้มากกว่า 7,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งทาง แอพกู้เงินถูกกฎหมาย LINE BK จะให้วงเงินกู้เงินในแอพสูงสุดไม่เกินห้าเท่าของรายได้ สูงสุดแปดแสนบาท

  Nano Credit Line ของแอพกู้เงินถูกกฎหมาย LINE BK

  วงเงินด่วนพร้อมใช้ให้ยืมนาโน คือ สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุระหว่างยี่สิบปีถึงหกสิบปี 20-60 ปี โดยบุคคลนั้นต้องมีบัญชีเงินฝากของแอพกู้เงินถูกกฎหมาย LINE BK และมีรายได้มากกว่าห้าพันบาทต่อเดือน ซึ่งทาง แอพกู้เงินถูกกฎหมาย LINE BK จะให้วงเงินกู้เงินในแอพสูงสุดไม่เกินห้าเท่าของรายได้ สูงสุดห้าหมื่นบาท พูดได้เลยว่าสามารถตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเงินได้ดีเลยทีเดียว

  แอพกู้เงินถูกกฎหมาย : Dolfin Money

  ข้อมูลแอพตัวอย่างต่อมาสำหรับแอพกู้เงินได้จริงคือ ดอลฟินมันนี่ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสองบริษัทจากประเทศไทยและจากต่างชาติ คือ ธนาคารกสิกรไทย (KBank)และบริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด (Central JD Fintech) ที่เกิดจากเครือเซ็นทรัล และบริษัท เจดี ซึ่งเป็นหนึ่งในแอพกู้เงินถูกกฎหมายที่มีบริการให้ยื่นกู้เงินในแอพเพื่อขอสินเชื่อเงินด่วนในวงเงินสูงสุดกว่าสองแสนบาท ในอัตราดอกเบี้ยไม่ถึงร้อยละ 25 ต่อปี และที่สำคัญใช้ระยะเวลาในการอนุมติสินเชื่อ dolfin เพียง 5 นาทีเท่านั้น เรียกได้ว่าเป็นบริการสำหรับผู้ที่ต้องการเงินถูกกฎหมายผ่านแอพ หรือผู้อยากได้เงินด่วนถูกกฎหมายพร้อมใช้โดยแท้จริง

  เงื่อนไขในการอนุมัติก็ค่อนข้างง่าย เพียงแค่ต้องเป็นผู้สมัครที่มีอายุระหว่าง 21-70 ปี สัญชาติไทย มีแอพ Dolfin ที่สมัครใช้งานและยืนยันตัวตนสำเร็จ และต้องมีมีแอพ K PLUS พร้อมลงทะเบียนใช้งานบนมือถือที่ทำการสมัครใช้บริการ Dolfin Money หรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในการสมัครได้ที่

  แอพกู้เงินถูกกฎหมาย : FINNIX

  ฟินนิกซ์ เป็นแอพกู้เงินถูกกฎหมายที่ให้บริการกู้เงินผ่านแอพด่วนออนไลน์อย่างถูกกฎหมายที่เชื่อถือได้ของประเทศไทย โดย Finnixเกิดจากการร่วมทุนกันระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ และ Abakus Group 

  บริษัทมันนิกซ์ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นบริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์มาใหม่ในปี 2023 หรือที่รู้จักกันว่า “ฟินนิกซ์ (FINNIX)” ภายใต้แนวคิดที่ต้องการตอบโจทย์ความต้องการทั้ง 5 มาพัฒนาเป็น 5 ฟังก์ชั่นหลักที่ ได้แก่ ฟินสะดวก คือการที่ไม่ต้องใช้สลิปและไม่ต้องอาศัยการค้ำประกัน ฟินไว คือการอนุมัติสามารถรับเงินไวสุดภายใน 5 นาที ฟินสบาย คือฟังก์ชั่นที่สามารถเลือกจ่ายได้ 3 รูปแบบตามใจ (จ่ายขั้นต่ำ/จ่ายโปธ/ผ่อนจ่าย) ฟินเสมอคือ การสมัครออนไลน์ได้ง่ายไม่ต้องไปสาขา สมัครได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง และฟินตลอด คือรางวัลสำหรับผู้ที่สามารถรักษาเครดิตไว้ได้ดี หรือที่เรียกว่าเกมล่าดาว จ่ายตรงติดต่อกัน 3 งวดได้รับวงเงินเพิ่ม

  จุดเด่นของสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ คือการดำเนินงานด้วยระบบเทคโนโลยีเอไอ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) 100% โดยไม่ต้องใช้พนักงาน จึงไม่ต้องมีสำนักงาน ไม่ต้องมีสาขา จึงทำให้เกิดจุดแข็งอย่างการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม รวมถึงทุกขั้นตอนเป็นการดำเนินการผ่านการใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยบนมาตรฐานระดับโลก จึงตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  นอกจากนี้การดำเนินงานของแอพพลิเคชัน “ฟินนิกซ์ (FINNIX)” ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบใบอนุญาตของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

  ไม่เพียงเท่านี้แอพกู้เงินถูกกฎหมาย ฟินนิกซ์ยังได้จับมือทำธุรกิจร่วมกับ 3 Platforms ชั้นนำของไทยทั้งลาซาด้า (Lazada),  ฟู้ดแพนด้า (Foodpanda) และบีนีท (BeNeat) อีกด้วยผ่านแคมเปญที่น่าสนใจอย่าง “คนทำมาหากินฟินติดปีก” ที่มุ่งเน้นการให้บริการการให้สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายสำหรับหมุนเวียนเงินทุนในการประกอบธุรกิจของคุณอีกด้วย

  แอพกู้เงินถูกกฎหมาย : Kashjoy

  อีกหนึ่งแอพกู้เงินถูกกฎหมายจากต่างประเทศ กู้เงินออนไลน์ได้จริงได้แก่ แคชจอย ซึ่งเป็นบริการที่ถูกบริหารจัดการโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด จากประเทศเกาหลีใต้ โดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัดนั้นก่อตั้งโดย KB Kookmin Card บริษัทบัตรเครดิตรายใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ พร้อมกับ JAYMART โฮลดิ้งคอมพานีชื่อดัง

  ปัจจุบันแอพกู้เงินถูกกฎหมาย Kashjoy มีบริการสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพทั้งสิ้น 4 รูปแบบ ได้แก่ บัตรกดเงินสดพร้อมใช้ Kashjoy Easy, สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ ประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล Kashjoy, สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ ประเภทสินเชื่อรถยนต์ Kashjoy และสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ ประเภทสินเชื่อสำหรับผ่อนมือถือ Kashjoy ซึ่งเหมาะกับคนที่กำลังต้องการเงิน

  แอพกู้เงินถูกกฎหมาย : Shopee SEasyCash

  สำหรับคนที่ยังสงสัยว่า SEasyCash คืออะไร SEasyCash คือ แอพกู้เงินที่มีบริการปล่อยสินเชื่อเงินสดออนไลน์ ที่จะช่วยให้ลูกค้า Shopee สามารถกู้เงินด่วนวงเงินสูงได้ภายในเวลาอันสั้น ที่สำคัญ สินเชื่อเงินสด SEasyCash ไม่มีการขอหลักประกันใด ๆ เพื่อเพิ่มสิทธิในการเข้าถึงสินเชื่อเงินสดให้มากยิ่งขึ้น โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระเงินกู้ได้มากที่สุดถึง 3 เดือน

  SEasyCash เป็นสินเชื่อเงินสดที่มีดอกเบี้ยเพียง 25% ต่อปี และยังเป็นแบบลดต้นลดดอกอีกด้วย ซึ่งสินเชื่อ SEasyCash เป็นสินเชื่อเงินสดแบบหมุนเวียนที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งสามารถขอสินเชื่อผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ได้ทันที เพียงแค่มีบัญชีผู้ใช้ของ Shopee ที่ลงทะเบียนแล้ว และเป็นผู้ใช้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีเต็มขึ้นไป ก็มีสิทธิ์กู้เงินด่วนออนไลน์ อีกทั้งยังใช้ระยะเวลาการสมัครที่รวมเร็วและสามารถรอรับการอนุมัติสินเชื่อภายใน 1 วัน พูดได้เลยว่าเป็นแอพดีๆ ที่ต้องมีติดเครื่องในยุค 2023

  แอพกู้เงินถูกกฎหมาย : เงินทันเด้อ

  ตัวอย่างสุดท้ายของแอพกู้เงินออนไลน์ได้จริง ที่มีบริการการกู้ยืมเงิน และการกู้เงินผ่านแอพออนไลน์ที่สามารถเชื่อถือได้ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ในปัจจุบันนี้ได้แก่ แอพเงินทันเด้อ นั่นเอง โดยเงินทันเด้อเป็นแอพออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อว่า บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด 

  แอพเงินทันเด้อ เป็นแอพกู้เงินถูกกฎหมายที่มีบริการสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพกู้เงินถูกกฎหมายอยู่ด้วยกัน 2 แบบหลักๆ ประกอบด้วยสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายเงินสดตั้งหลัก ที่มีบริการเงินด่วนทันเด้อผ่อนชำระได้สูงสุดกว่าสิบห้าเดือน และสินเชื่อที่ให้บริการวงเงินผ่อนสินค้า และบริการผ่านเปย์ทันเด้อ โดยผ่อนชำระสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพได้สูงสุดหนึ่งปี โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานการได้รับเงินเดือนสำหรับการสมัครยื่นกู้ 

  จากการสรุปแอพกู้เงินที่แนะนำในปี 2566 ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น คาดว่าน่าจะเป็นตัวช่วยในการคัดกรองทางเลือกในการยืมเงินผู้ที่ต้องการเงินด่วนได้บ้าง ซึ่งในส่วนสุดท้ายจะทิ้งท้ายไว้ด้วยวิธีการตรวจสอบสินเชื่อออนไลน์ฝากไว้ให้ทุกท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจและป้องกันความเสี่ยงจากมิจฉาชีพ

  ตรวจสอบบริษัทสินเชื่อออนไลน์

  สุดท้ายนี้อยากจะขอฝากวิธีการตรวจสอบบริษัทสินเชื่อออนไลน์เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจกับแอพกู้เงิน หรือการกู้เงินผ่านแอพ โดยจะขอสรุปขั้นตอน และรายละเอียดการตรวจสอบบริษัทสินเชื่อออนไลน์ดังต่อไปนี้

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย
  2. จากนั้นให้เลือกเมนูหน้าหลัก แล้วเข้าไปที่แหล่งความรู้ทางการเงิน กดเข้าฟังก์ชั่น เตือนภัยทางการเงิน และให้ผู้อ่านทุกท่านเลือก “ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อจากธปท.” ซึ่งสามารถเลือกตรวจสอบบริษัทสินเชื่อออนไลน์ทั้งแบบ Non-bank ที่ได้รับอนุญาต, สถาบันทางการเงินที่ได้รับอนุญาต และผู้ให้บริการที่ปิดดำเนินการ อีกด้วย