สำหรับธุรกิจ

 

Partners

 

เครือข่ายสื่อออนไลน์ City Update มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ร่วมมือกับธุรกิจของท่านในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากองค์กรของท่านสู่สาธารณะ โดยหัวข้อของข้อมูลข่าวสารที่เรามุ่งเน้นนำเสนอ ได้แก่

 • การพัฒนาเมือง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง
 • การพัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์
 • การพัฒนาโครงการด้านศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ฯลฯ
 • โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การขนส่งสาธารณะ
 • ทิศทางของเมืองในอนาคต
 • การค้า การลงทุนภายในเมือง
 • การเดินทาง การท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก
 • เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเมือง
 • ข่าวสารจากต่างประเทศ ด้านการพัฒนาเมือง
 • ผลักดัน ส่งเสริมการพัฒนาเมืองสู่ความเจริญอย่างสากล

หากองค์กรของท่านมีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับหัวข้อข้างต้น และต้องการที่จะลงเผยแพร่ผ่านช่องทางของเรา (เช่น แฟนเพจ Chiang Mai City Update) ทางเรามีข้อเสนอต่อท่านดังต่อไปนี้

 

การโพสต์ Content ต่างๆ ในแฟนเพจ เริ่มต้นเพียงโพสต์ละ 200 บาท โดยมีแพคเกจดังนี้

แพคเกจ ENTERPRISE : เพียงเดือนละ 3,000 บาท
– ลงโพสต์ได้จำนวน 15 โพสต์ ภายในระยะเวลา 30 วัน แนบรูปได้โพสต์ละไม่เกิน 20 รูป
– หารเฉลี่ยแล้วเท่ากับโพสต์ละ 200 บาท เท่านั้น

 

แพคเกจ BUSINESS : เพียงเดือนละ 2,000 บาท
– ลงโพสต์ได้จำนวน 5 โพสต์ ภายในระยะเวลา 30 วัน แนบรูปได้โพสต์ละไม่เกิน 20 รูป
– หารเฉลี่ยแล้วเท่ากับโพสต์ละ 400 บาท เท่านั้น

 

โพสต์เป็นรายครั้ง (Single-Post) : เพียงโพสต์ละ 1,000 บาท เท่านั้น แนบรูปได้โพสต์ละไม่เกิน 20 รูป

 

 

ช่องทางการติดต่อเพื่อลงโพสต์

 • ส่งข้อความมาใน INBOX ของแฟนเพจ Chiang Mai City Update https://m.me/chiangmaicityupdate
 • หรือส่งอีเมลมาที่ admin@cityupdate.in.th