สถิติทะเบียนรถ ชม. ขึ้นหมวด งข. จำนวนรถยนต์ 5แสน จยย 8แสน

อ่านแล้ว 13844 ครั้ง

trafficjam

เมื่อช่วงกลางปี 2559 ที่ผ่านมา หมวดทะเบียนรถยนต์ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขึ้นหมวดใหม่เป็น “งข.” แล้ว โดยมีอัตราการเพิ่มจำนวนของรถยนต์สูงเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และอันดับ 3 ของประเทศ รองจาก กทม. และชลบุรี

carnum

ข้อมูลสถิติทะเบียนรถ จากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

โดยในปัจจุบัน เชียงใหม่มีจำนวนการจดทะเบียนรถยนต์สะสมมากกว่า 5 แสนคัน และรถจักรยานยนต์อีกกว่า 8 แสนคัน ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดเรื้อรัง โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนจะติดขัดเป็นอย่างมาก มีความพยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนให้หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็วเท่าที่ควร เพราะยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่ดีพอ และเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง