ประกาศแล้ว! ให้ผู้ประกอบการยื่นคำขออนุญาตเดินรถประจำทาง หมวด 1 ในเมืองเชียงใหม่ 11 สายใหม่!

อ่านแล้ว 6132 ครั้ง

annpic

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง

โดยมีเส้นทางให้ขออนุญาตเดินรถได้จำนวนทั้งสิ้น 11 เส้นทาง (สาย 15 – สาย 25) ในจำนวนนี้รวมถึงเส้นทางที่มีผู้ประกอบการเดิม ทำการเดินรถอยู่แล้วในปัจจุบันด้วย (B1, B2, R1, R3) มีเส้นทางครอบคลุมสถานที่สำคัญในตัวเมือง รวมไปถึงสถานีขนส่ง และจุดท่องเที่ยวสำคัญ เช่น อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ไนท์ซาฟารี ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ อีกด้วย

เส้นทางที่เปิดให้ขออนุญาต ประกอบด้วย

สายที่ 15 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ คลิก

สายที่ 16 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ตลาดไนท์บาซาร์ คลิก

สายที่ 17 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ คลิก

สายที่ 18 ขนส่งอาเขต – สถานีรถไฟ – ครูบาศรีวิชัย (สาย B1 เดิม) คลิก

สายที่ 19 ขนส่งอาเขต – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สาย B2 เดิม) คลิก

สายที่ 20 ขนส่งอาเขต – สถานีรถไฟ – คูเมือง – ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ คลิก

สายที่ 21 ขนส่งอาเขต – ไนท์บาซาร์ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คลิก

สายที่ 22 สวนสัตว์เชียงใหม่ – ตลาดวโรรส – อาเขต – เซ็นทรัลเฟสติวัล (สาย R1 เดิม) คลิก

สายที่ 23 พรอมเมนาดา – ไนท์บาซาร์ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ คลิก

สายที่ 24 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – นิมมานเหมินท์ – คูเมือง (สาย R3 เดิม) คลิก

สายที่ 25 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ คลิก

คำขอและเอกสารแนบท้ายประกาศคำขอ คลิก

 

ผู้สนใจประกอบการขนส่ง สามารถเข้ายื่นคำขอฯต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (แม่เหียะ) ได้ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 – 11 กรกฎาคม 2561 นี้

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-270411 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

kowit_Thaipbs
ขอขอบคุณรูปภาพจาก @Kowit_ThaiPBS