สนข. เดินหน้า! ศึกษา-รับฟังความเห็น ขนส่งมวลชนเชียงใหม่

อ่านแล้ว 3233 ครั้ง

TransportAuth

 

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. เดินหน้ารับฟังความเห็นประชาชน เพื่อประกอบการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ โดยใช้ชื่อทีมดำเนินงานว่า “CM-PMAP” โดยจะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความต้องการระบบขนส่งมวลชนของคนในท้องถิ่น และจัดรูปแบบให้เหมาะสมกับเมือง

13450285_1750076971942542_5896481468098221487_n

โดยประชาชนชาวเชียงใหม่สามารถเข้าร่วมการเสนอความคิดเห็นได้ในการประชุมกลุ่มย่อยที่ทาง สนข. จัดขึ้นทุกวันเสาร์ ซึ่งถึงตอนนี้เหลืออีกเพียงวันเดียว คือเสาร์ที่ 2 ก.ค. 2559 จะจัดขึ้นที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดล่ามช้าง ในเวลา 09.30น. – 12.00น. หรือสามารถเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนได้ทาง facebook: Chiang Mai Public Transit Master Plan #เชื่อมเชียงใหม่